Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Vnitřní rovnováhou ekonomiky rozumíme

Vnitřní rovnováhou ekonomiky rozumíme součastnou rovnováhu na trhu zboží, trhu peněz a trhu práce. Vnější rovnováhou rozumíme vyrovnanou platební bilanci.

Všeobecnou rovnováhu ekonomiky nalezneme v průsečíku křivek IS, LM a BP. Křivka IS je křivkou rovnováhy trhu zboží a služeb, křivka LM je křivkou rovnováhy trhu peněz a křivka BP je křivkou rovnováhy platební bilance. Rovnováhu trhu práce nám zajišťuje předpoklad, že výstup je na úrovni potenciálního produktu.

Nejdříve si podrobněji odvodíme křivku IS a LM pro otevřenou ekonomiku.

Křivka IS
Y = αOE(Ā + NX – b.i + v.R)

Determinanty IS jsou nově autonomní čistý export (NX )a reálný měnový kurz (R)
• růst autonomních čistých exportů → posun IS doprava o αOE.∆NX
• růst reálného měnového kurzu → posun IS doprava o αOE..v.∆R


Křivka LM
i = (1/h)(kY – M/P)

Pokud předpokládáme dokonalou kapitálovou mobilitu (id = if), proto můžeme křivku LM zapsat jako: i f = (1/h)(kY – M/P)

Žádné komentáře:

Okomentovat