Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

rovnice IS:→ Y = α(Ā – bi)

rovnice IS:→ Y = α(Ā – bi) α..........výdajový multiplikátor
Ā.........objem autonomních výdajů při i = 0
b..........citlivost autonomních výdajů na úrokovou
míru
i...........úroková míra
sklon IS: - čím větší b, tím plošší IS (a naopak)
- čím větší α, tím plošší IS (a naopak)
posun IS: změna v autonomních výdajích → vzroste-li Co, G nebo I, IS se posune vpravo
→ klesne-li Co, G, I, IS se posune vlevo
posun po IS je vyvolán změnou úrokové míry

Odvození křivky LM
Pro odvození křivky LM využijeme peněžní trh. Na peněžním trhu zavedeme funkci poptávky po penězích (L), která je citlivá na úrokovou míru a na důchod, má negativní sklon. Dále zavedeme křivku nabídky reálných peněžních zůstatků (M/P), která je vertikální – kontroluje ji centrální banka.

Pokud důchod dosahuje úrovně Y0, poptávka po penězích je definována křivkou L(Y0). Na trhu peněz se ustanoví rovnováha při úrokové míře i0. Úroveň důchodu i úrokovou míru přeneseme na graf vpravo a získáme první rovnovážný bod pro konstrukci LM.

Žádné komentáře:

Okomentovat