Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2. Uzavřená ekonomika s výstupem pod úrovní potenciálního produktu

2. Uzavřená ekonomika s výstupem pod úrovní potenciálního produktu je popsána následujícími charakteristikami:
Trh statků je charakterizován následujícími údaji: autonomní výdaje 640, mezní skon ke spotřebě je 0,8, sazba důchodové daně činí 0,375, citlivost autonomních výdajů na úrokovou míru je 30.
Trh peněz je charakterizován následujícími údaji: centrální banka drží nabídku peněžních zůstatků na úrovni 400, citlivost poptávky po reálných peněžních zůstatcích na úrokovou míru činí 60 a citlivost poptávky po reálných peněžních zůstatcích na důchodu je 0,6. Cenová hladina je na úrovni1,25. Výrobci jsou při této cenové hladině ochotni nabídnout jakýkoli objem výstupu. Křivka agregátní nabídky má tvar P = 1,25.
a) Vypočítejte a graficky znázorněte rovnovážný výstup ekonomiky a rovnovážnou cenovou hladinu.
b) Vypočítejte jak se změní rovnovážný výstup ekonomiky a cenová hladina v případě, že centrální banka ve snaze snížit cenovou hladinu sníží nabídku peněz o 80. Zakreslete.
Řešení
a) γ = α/(1+ (α.b.k/h) → γ= 1,25
β = γ.(b/h) → β= 0,625
AD: Y=800 +250/P AS: P =1,25 → Y =1000, P=1,25
b)Y=960, P= 1,25 → ∆Y = - 40 - křivka AD se posune doleva

Žádné komentáře:

Okomentovat