Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

4) Dvousektorová ekonomika je charakterizována následujícími údaji:

Autonomní spotřeba..........50 mld.
Investice..........................470 mld.
Mezní sklon ke spotřebě.....0,6

a) zapište a zakreslete spotřební a úsporovou funkci
C = 50 + 0,6Y
S = - 50 + 0,4Y

b) zakreslete funkci poptávky po celkových výdajích, určete úroveň rovnovážné produkce a vyznačte v modelu.

Y = Co + cY + I → Y = 50 + 0,6Y + 470 → Y = 520 + ,06Y → 0,4Y = 520 → Y = 1300
Nebo: Y = α . A ...............α.......výdajový multiplikátor = 1/(1-c)
A.......celkové autonomní výdaje = Co + I = 520
→ Y = 2,5.520 = 1300

Žádné komentáře:

Okomentovat