Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2) GDP ekonomiky činil 4862 CZK

2) GDP ekonomiky činil 4862 CZK, nepřímé daně 393, odpisy 505, důchod tuzemců dosažený v cizině 280 a důchod cizinců dosažení v tuzemsku 320. Zjistěte GNP a NI.

GNP = GDP – důchod cizinců v tuzemsku + důchod tuzemců z ciziny = 4862 – 320 +280 = 4822
NI = GDP – nepřímé daně – znehodnocení kapitálu = 4862 – 393 – 505 = 3964

3) V ekonomice za sledované období činily mzdy 2905 CZK, spotřební výdaje domácností 3226, hrubé investice 765, čisté úroky 392, renty 20, státní výdaje 964, nepřímé daně 393, amortizace 505, import 250, zisky firem 647. Zjistěte hodnotu GDP, jakou metodu použijete a kolik činí export.

Použijeme metodu důchodovou, protože neznáme všechny potřebné údaje pro výdajovou metodu (chybí export).
GDP = 2905 + 392 + 20 +393 +505 + 647 = 4862
EX = GDP – C - I – G + IM = 4862 – 3226 – 765 - 964 + 250 = 157

Žádné komentáře:

Okomentovat