Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

9. Trh práce a nezaměstnanost

1. Ekonomiku lze popsat následovně: míra frikční nezaměstnanosti v zemi dosahuje 3 %, strukturální nezaměstnanost činí 2 % a sezónní 1 %. Pokud produkt ekonomiky poklesne o 2,5 % pod úroveň potenciálního produktu tato skutečnost vyvolá růst nezaměstnanosti o 1 procentní bod (p.b.). Maximální dlouhodobě udržitelný výkon ekonomiky je 1700 mld. A skutečný výstup v daném roce dosahoval hodnoty 1530 mld.
a) Vypočítejte výši nezaměstnanosti v zemi.
b) Určete výši přirozené míry nezaměstnanosti a cyklické nezaměstnanosti.
Řešení:
a) u = u* - Φ((Y/Y*)100-100)
Φ ..........citlivost změny míry nezaměstnanosti na změnu produktu – neboli o kolik %
poklesne nezaměstnanost pod svou přirozenou míru, když produkt vzroste o 1% nad úroveň potenciálního produktu → Φ= ΔU / ΔY = 1/ 2,5 = 0,4
u = 6 – 0,4((1530 / 1700)*100-100)
U = 10 %
b) ucykl = u – u*
U* = 6 %, U(cykl.) = 4 %

Žádné komentáře:

Okomentovat