Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Agregátní poptávku lze také zapsat jako

AD = CD+ID+GD+X

CD .........spotřební výdaje domácností na nákup domácího zboží
ID ...........plánované investiční výdaje na nákup domácího zařízení
GD .........vládní nákupy domácích statků a služeb
X ...........vývoz domácího zboží (poptávka zahraničních subjektů po domácím zboží)

Dovoz zboží můžeme zapsat jako
M= CF+IF+GF, kde

M...........dovoz zahraničního zboží (poptávka domácích subjektů po zahraničním zboží)
CF ..........spotřební výdaje domácností na nákup zahraničního (dovezeného) zboží
IF............plánované investiční výdaje na nákup zahraničního zařízení
GF ..........vládní nákupy zahraničních statků a služeb

Čistý export (NX)
Čistý export (NX) nazýváme také bilancí zboží a služeb.

Žádné komentáře:

Okomentovat