Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Makroekonomie II – Seminář. č. 3 – model IS-LM

Předpoklady modelu
1) ceny jsou fixní – všechny změny reálného GDP jsou zároveň změnami nominálního GDP
2) zásoba kapitálu je dostatečná, aby umožňovala výrobu poptávaného zboží v ekonomice
3) nominální mzdy jsou fixní – nabídka práce je taková, že postačuje k výrobě poptávané produkce
4) neexistuje zahraniční obchod
5) centrální banka kontroluje nabídku peněz
z předpokladů 1) až 3) vyplývá, že ekonomika operuje pod potenciálním produktem.
Odvození křivky IS
Pro odvození křivky IS je nutné si uvědomit, že autonomní výdaje (A) (tj. ty, které nezávisí na výši důchodu) jsou citlivé na úrokovou míru. Jednotlivé složky autonomních výdajů jsou ovšem rozdílně citlivé na úrok, viz následující graf.

Z grafu je patrné, že vládní výdaje nejsou citlivé na úrokovou míru, zatímco autonomní spotřeba a investice na úrokovou míru citlivé jsou – investice o něco více než autonomní spotřeba.
Pro autonomní výdaje tedy lze sestrojit následující graf (horní vlevo), z něhož pak spolu s modelem 45 stupňů odvodíme křivku IS.

Žádné komentáře:

Okomentovat