Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Determinanty běžného účtu (CA)

Stav běžného účtu platební bilance závisí na domácím výstupu, reálném měnovém kurzu a výši zahraničního výstupu.

• domácí výstup (Y) – s růstem výstupu rostou dovozy → zhoršení CA

• reálný měnový kurz (R) – s růstem reálného kurzu klesají dovozy a rostou vývozy → zlepšení CA

• zahraniční výstup (YF) – s růstem zahraničního výstupu rostou vývozy → zlepšení CADeterminanty finančního účtu (FA)

Stav finančního účtu platební bilance závisí na úrokovém diferenciálu (id – if)

• kladný úrokový diferenciál (id >if) příliv kapitálu → zlepšení FA

• záporný úrokový diferenciál (id


Křivka BP

BP - křivka rovnováhy platební bilance

- zachycuje kombinace úrokové míry (i) a důchodu (Y) při nichž je platební bilance v rovnovázeBP = CA + FA, kde

Běžný účet platební bilance je funkcí domácího výstupu CA = f(Y), a finanční účet platební binace je závislí na úrokovém diferenciálu FA = f(id – if)Žádné komentáře:

Okomentovat