Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2) Pro ekonomiku platí následující údaje:

C = Co + 0,8Y, Co = 160 – 10i, I = 240 – 10i,
L = 0,2Y – 20i, M/P = 160

a) zapište rovnice křivek IS a LM
IS: → Y = 5(400 – 20i)............sčítáme nejen autonomní výdaje ale také obě citlivosti → 10i + 10i = 20i, proto 400 – 20i

LM: → i = (1/20)(0,2Y – 160)

b) určete úroveň rovnovážného důchodu a rovnovážné úrokové míry

Y = 5[400-20(0,05(0,2Y-160))]
Y = 5(400 – 0,2Y + 160)
Y = 2000 – Y + 800 → Y = 1400

i = 0,05(0,2.1400 – 160) = 6 %

c) jaká je úroveň spotřeby v rovnováze?
C = Co + 0,8Y = 160 – 10i + 0,8Y = 160 – 60 + 0,8.1400 = 1220

d) i = 4 %, Y = 1200, určete, zda je v této situaci rovnováha na obou trzích

trh peněz:
L = M/P.....M/P = 160
L = 0,2Y – 20i = 0,2.1200 – 20.4 = 240 – 80 = 160 → L = M/P → trh peněz je v rovnováze

Žádné komentáře:

Okomentovat