Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

V případě horizontální LM

V případě horizontální LM se ekonomika nachází v tzv. „pasti likvidity“, tj. situaci, kdy veškerá změna v nabídce reálných peněžních zůstatku je pohlcena spekulativní poptávkou po penězích → úroková míra se nemění.
V takovém případě je křivka AD opět vertikální, protože se změnou cenové hladiny se nemění poptávané množství agregátních výdajů → opět jediným účinným nástrojem – fiskální politika

ALE

Pigouův efekt
- neboli efekt reálných peněžních zůstatků, pomocí něhož se argumentuje ve prospěch samoregulační schopnosti ekonomiky a proti zvyšování vládních výdajů, logika je následující:

obyvatelstvo drží konstantní zásobu reálnéh bohatství → s poklesem cenové hladiny se zvyšuje jeho reálná hodnota → růst spotřebních výdajů → posun IS → zvyšování poptávaného množství agregátních výdajů → AD má negativní sklon

Žádné komentáře:

Okomentovat