Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

10. Phillipsova křivka

1.Ekonomiku lze popsat následovně: očekávání jsou adaptivní (statická), přirozená míra nezaměstnanosti dosahuje výše 6 %, míra inflace je 1 %. Pokud se zvýší inflace o 1 p.b. nad svou očekávanou míru, poklesne nezaměstnanost o 0,5 p.b. V minulém období dosahovala míra inflace v zemi úrovně 5 %.
a) Zapište Phillipsovu křivku a zakreslete situaci do grafu. Vypočítejte míru nezaměstnanosti v zemi. Vyznačte bod v němž se ekonomika nachází.
b) Zapište Phillipsovu křivku pro další období a spočítejte míru nezaměstnanosti. Míra inflace v tomto období dosáhla 2 %. Zakreslete do grafu a vyznačte v kterém bodě se ekonomika nachází nyní.
Řešení
a) πt = πte -ε(u-u*) statická očekávání → πte = πt-1 → πte = 5%
ε ………….citlivost nezaměstnanosti na změnu inflace (o kolik % musí vzrůst míra inflace nad očekávanou míru, aby nezaměstnanost klesla o 1% pod přirozenou míru) → ε = Δ Π / ΔU → ε = 1/ 0,5 = 2
Πt = 5 – 2(u – 6), u = 8%

b) Πt = 1 – 2(u – 6), u = 5,5%

Žádné komentáře:

Okomentovat