Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Je ovšem pravděpodobné, že proti Pigouovu efektu mohou působit jiné efekty, které mohou Pigouův efekt tlumit, či jeho působení zcela eliminovat:

Je ovšem pravděpodobné, že proti Pigouovu efektu mohou působit jiné efekty, které mohou Pigouův efekt tlumit, či jeho působení zcela eliminovat:
a) efekt očekávání – lidé při poklesu cenové hladiny mohou očekávat její další pokles → své spotřební výdaje mohou odkládat na pozdější dobu
b) efekt znovurozdělování – pokles cenové hladiny zvýší reálnou hodnotu dluhu dlužníků, kteří se mohou dostat do potíží → bankroty firem → bankroty bank → ztráta depozit → snížení nabídky reálných peněžních zůstatků a snížení důchodu

Posun křivky AD
Je způsoben vším, co způsobuje posun křivek IS a LM, kromě změny cenové hladiny (posun po křivce AD), čili fiskální a monetární politika, očekávání, investiční a spotřební optimismus atd.

ΔY = γ.ΔĀ nebo ΔY = β.Δ(M/P)


Příklady:

1) Ekonomika je dána následujícími údaji:
c = 0,8, Ā = 1000, t = 0,25, b = 50, h = 80, k = 0,5, M/P0 = 600, P0 = 1,0, P1 = 1,2

Žádné komentáře:

Okomentovat