Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Podél křivky SP

Podél křivky SP je očekávaná inflace konstantní.

Rovnice křivky SP
πt = πet + g.[((Yt /Y*)100) – 100] + zt

πt = πet + g.Ŷt + zt , kde

πt...................míra inflace v současnosti (běžném období)
πet..................míra očekávané inflace v současnosti
g....................citlivost produkce na změny inflace............Δπ/ΔY( %)
Ŷt..................míra odchýlení skutečné produkce od potenciálu v současnosti (v %)
zt...................příspěvek nabídkového šoku

Posun křivky SP
Může být vyvolán nabídkovým šokem nebo změnou očekávané míry inflace ekonomických subjektů
• růst očekávané míry inflace, nepříznivý nabídkový šok – posun křivky SP nahoru
• pokles očekávané míry inflace, příznivý nabídkový šok – posun křivky SP dolů

Žádné komentáře:

Okomentovat