Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

b) období 2 → první období po změně tempa růstu nominální poptávky → t=2

πt = 1/(1+g) [πet + g(ŷt + Ŷt-1)]
Ŷt = ŷt – πt + Ŷt-1

Ŷt………………………%ní odchýlení skutečného produktu od potenciálního v současnosti
Ŷt-1..................% ní odchýlení skutečné produkce od potenciálu v předchozím období
ŷt.................rozdíl v tempech růstu skutečného produktu a potenciálního produktu.
ŷt = yn – y* , pokud y* = 0 → ŷt = yn
g..........citlivost produkce na změny inflace → g = Δπ/ΔY =3/2=1,5
statická očekávání………….πte = πt-1
yn (2) = 10%
πt = 1/(1+g) [πet + g(ŷt + Ŷt-1)]→π2 = 1/(1+g) [πe2 + g(ŷ2 + Ŷ1)] =
= 1/ (1+1,5) *(5+1,5* (10 + 0)) = 8 %
Ŷt = ŷt – πt + Ŷt-1 → Ŷ2 = ŷ2 – π2 + Ŷ1 = 10 – 8 + 0 = 2 %
→ Ŷ2=2 %, y2= 10%, Π2=8%,

období 3 → druhé období po změně tempa růstu nominální poptávky → t = 3
yn (3) = 10%
πt = 1/(1+g) [πet + g(ŷt + Ŷt-1)]→ π3 = 1/(1+g) [πe3 + g(ŷ3 + Ŷ2)]
=1/(1+1,5)*(8+1,5(10+2)= 10,4%
Ŷt = ŷt – πt + Ŷt-1 → Ŷ3 = ŷ3 – π3 + Ŷ2 =10-10,4+2=1,6%

→ Ŷ3=1,6 %, y3= 10%, Π3=10,4%

Žádné komentáře:

Okomentovat