Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

11. Inflace

1. Ekonomiku lze popsat následovně: ekonomika pracuje na úrovni potenciálního produktu, očekávání jsou statická, míra inflace v daném roce je 5 %. Výrobci jsou ochotni při 3 procentním růstu inflace zvýšit výstup o 2 procenta. Vláda se v dalším období rozhodla zvýšit nákupy statků a služeb, takže nominální poptávka vzrostla na 10 % (tento růstu nominálního produktu přetrval i v dalších obdobích).
a) Určete výši inflace a procentní odchýlení reálného produktu od potenciálního před růstem nominální poptávky.
b) Určete výši inflace a procentní odchýlení reálného produktu od potenciálního pro další dvě období od růstu nominální poptávky. Zakreslete.
Řešení
a)období 1 → t=1→ výchozí rovnováha na potenciálu → yn = πte = πt = 5%
Ŷ1=0 %, y1= 5%, Π1=5%

Žádné komentáře:

Okomentovat