Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

8. Monetární politika

1. Uzavřená ekonomika s výstupem pod úrovní potenciálního produktu je popsána následujícími charakteristikami:
Trh statků: autonomní výdaje jsou ve výši 950 mld., sazba důchodové daně 0,25, mezní sklon ke spotřebě je 0,8 a citlivost autonomních výdajů na úrokovou míru je 60.
Trh peněz: nabídka reálných peněžních zůstatků je 500 mld., citlivost poptávky po penězích na úrokovou míru činí 50 a citlivost poptávky po penězích na důchod 0,5.
a) Určete rovnovážný výstup ekonomiky a rovnovážnou úrokovou míru. Zakreslete.
b) Určete velikost multiplikátoru monetární politiky.
c) Centrální banka se rozhodla stimulovat výkon ekonomiky. Zvýšila proto nabídku peněz na 600 mld. Vypočítejte jaký vliv bude mít toto opatření na rovnovážný výstup.
d) Určete o kolik by musela centrální banka zvýšit peněžní nabídku, aby se ekonomika dostala na úroveň potenciálního produktu? Potenciální produkt činí 1700 mld.
Řešení
a) rovnice IS: Y = α(Ā – bi) α=2,5 → Y = 2,5(950 –60i)
rovnice LM: i = (1/h)(kY – (M/P)) → i = (1/50)(0,5Y – 500)
Y = 1550, i = 5,5

b) β = γ.(b/h) → β= 1,2
c) ∆Y = + 120
d)Y =1700, centrální banka by musela zvýšit nabídku reálných peněžních zůstatků na 625 mld

Žádné komentáře:

Okomentovat