Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

4.Ekonomika má následující charakteristiky:

Očekávaná míra inflace je 8 %, přirozená míra nezaměstnanosti je 4,5 % a subjekty vytváří racionální očekávání. Ekonomika je v rovnováze na úrovni potenciálního produktu.
a) Zakreslete dlouhodobou a krátkodobou Phillipsovu křivku a zaznačte výchozí rovnováhu ekonomiky, míru inflace a nezaměstnanosti.
b)Vyznačte křivku, na níž se skutečná míra inflace rovná očekávané inflaci.
c) Centrální banka provede dopředu oznámené snížení peněžní zásoby, s cílem snížit úroveň inflace na 4 %. Zaznačte v grafu, jak se změní situace v ekonomice, míra inflace a nezaměstnanost.
d) Zaznačte do grafu úroveň nezaměstnanosti, která povede k akceleraci inflace.
Řešení
a)výchozí rovnováha v průsečíku SPC a LPC, π=8%, u = 4,5%, πe =8%
b)LPC
c)πe poklesne na 4 % - posun SPC dolů (SPC´), nová rovnováha v průsečíku SPC´a LPC při π=4%, u =4,5%, πe =4%
d)u <4,5%

Žádné komentáře:

Okomentovat