Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

3. Uzavřená ekonomika se nachází 5 % pod úrovní potenciálního produktu

3. Uzavřená ekonomika se nachází 5 % pod úrovní potenciálního produktu (1200mld.) Na trhu práce existují nepružné nominální mzdy a na trhu zboží nepružné ceny. Rovnovážný výstup se ustanoví při i= 4%.
a) Zakreslete výchozí rovnováhu v modelu ISLM
b) Centrální banka nakupuje vládní dluhopisy, zakreslete, jak se změní rovnovážný výstup a úroková míra.
c) Zakreslete situaci ekonomiky v modelu AS-AD a srovnejte dopady monetární politiky.
d) Kvůli obavám z mezinárodního politického vývoje se v ekonomice šíří pesimistická očekávání. Investice firem a spotřeba domácností se stávají necitlivými na změny úrokové míry. Zakreslete novou situaci v modelu ISLM. Jak se v tomto případě projeví nákup vládních dluhopisů centrální bankou, označte změnu rovnovážného výstupu a úrokové míry.
Řešení
a)Výchozí rovnováha v průsečíku IS,LM, i= 4% a Y= 1140
b)Posun LM doleva dolů (LM´), rovnováha v průsečíku IS,LM´, vyšší výkon, nižší úroková míra
c) Výchozí rovnováha v průsečíku horizontální AS a AD při Y=1400, posun AD doprava (AD´), nová rovnováha v průsečíku AS,AD´při vyšší úrovni produkce, přírůstek produkce je stejný jako v bodě (b)
d) IS vertikální, posun LM doleva dolů (LM´), rovnováha v průsečíku IS,LM´, nižší úroková míra, výstup se nezmění (1140mld.)

Žádné komentáře:

Okomentovat