Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Pokud přeneseme úrovně důchodu

Pokud přeneseme úrovně důchodu a úrokové míry, při nichž je platební bilance vyrovnaná do levého dolního grafu, získáme křivku BP. Při důchodu Y1 je na běžném účtu přebytek. Při úrokové míře i1, která je nižší než světová úroková míra, je na finančním účtu deficit. Absolutní hodnotou odpovídá přebytku na běžném účtu - platební bilance jako celek je vyrovnaná. Při důchodu Y2 je na běžném účtu deficit, úroková míra i2 ovšem zajistí přebytek na finančním účtu - platební bilance je opět vyrovnaná.

Body mimo BP
• Napravo od BP je platební bilance deficitní. Vezměme například důchod Y2. Při něm je deficit na běžném účtu, a pokud bychom uvažovali úrokovou míru i1, tak při této úrovni úrokové míry existuje deficit také na finančním účtu. Platební bilance je tedy také deficitní.
• Nalevo od BP je platební bilance v přebytku. Uvažujeme důchod Y1, při němž je běžný účet v přebytku a uvažujme úrokovou míru i2, při níž je finanční účet také přebytkový. Platební bilance je tedy také přebytková.

Poloha křivky BP
Je determinována výší světové úrokové míry, reálného měnového kurzu a výší autonomních čistých exportů.

Žádné komentáře:

Okomentovat