Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Rovnice AD

Y = γ.Ā + β.M/P .........kde.......γ.....multiplikátor fiskální politiky
Ā....autonomní výdaje při nulové úrokové sazbě
β....multiplikátor monetární politiky = γ.b/h
M/P...zásoba reálných peněžních zůstatků

Vertikální křivka IS a vertikální křivka AD

Případ, kdy je AD vertikální se nazývá deflační impotence → při poklesu cenové hladiny totiž nedochází k růstu výdajů.
V tomto případě vertikální AD vychází z vertikální IS. To může být způsobeno pesimistickými očekáváními firem i spotřebitelů → úroková míra vůbec neovlivňuje investiční ani spotřební výdaje.
Za předpokladu, že ekonomika operuje pod potenciálním produktem (což je jeden z předpokladů modelu IS-LM), se jako jediný účinný nástroj ke stimulaci ekonomiky jeví fiskální politika, konkrétně zvyšování vládních výdajů – monetární politika je zcela neúčinná a ovlivňuje pouze cenovou hladinu a úrokovou míru.

Horizontální křivka LM a vertikální křivka AD

Žádné komentáře:

Okomentovat