Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2. Uzavřená ekonomika s výstupem pod úrovní potenciálního produktu

2. Uzavřená ekonomika s výstupem pod úrovní potenciálního produktu je popsána následujícími charakteristikami: Pokud poklesne výstup ekonomiky o 1 % pod úroveň potenciálního produktu, vzroste nezaměstnanost o 0,38 procentního bodu (p.b.). Potenciální produkt dosahuje výše 1400 mld. Pokud ekonomika pracuje na této úrovni výstupu činí nezaměstnanost v zemi 5 %.
Trh statků: autonomní výdaje jsou ve výši 764 mld., sazba důchodové daně 0,25, mezní sklon ke spotřebě je 0,8 a citlivost autonomních výdajů na úrokovou míru je 30.
Trh peněz: nabídka reálných peněžních zůstatků je 600 mld., citlivost poptávky po penězích na úrokovou míru činí 60 a citlivost poptávky po penězích na důchod 0,8.
a) Určete výši rovnovážného produktu ekonomiky
b) Vypočítejte míru nezaměstnanosti v zemi a její cyklickou složku.
Řešení
a) rovnovážný produkt z rovnice Y = γĀ + β.(M/P) → Y = 1330
b) U = 6,9, U(cykl.) = 1,9

Žádné komentáře:

Okomentovat