Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Matematický zápis Phillipsovy křivky

πt = πte -ε(u-u*) , kde

πt ………….míra inflace v období t
ε …………..citlivost nezaměstnanosti na změnu nominálních mezd (o kolik % musí vzrůst
míra inflace nad očekávanou míru, aby nezaměstnanost klesla o 1 p.b. pod
přirozenou míru)
πte…………očekávaná míra inflace v období t

Předpokládáme adaptivní očekávání (statická), tedy že očekávaná inflace je inflací předešlého období 8 ……. πte = πt – 1

Phillipsova křivka a racionální očekávání

Vycházíme z předpokladu racionálních očekávání – dopředu hledící očekávání. Při utváření očekávané míry inflace subjekty berou v úvahu veškeré dostupné informace o proměnných, které by mohly očekávanou míru inflace v budoucnu ovlivnit.

Dopředu ohlášená hospodářská politika - nemá žádný vliv na zaměstnanost ani na reálný výstup ekonomiky.

Neočekávané změny cenové hladiny – mohou krátkodobě způsobit změny reálného výstupu.

8 Např. v roce 2003 byla inflace 1%, lidé tedy očekávají, že v roce 2004 bude inflace stejná. Očekávaná míra inflace v roce 2004 bude 1%

Žádné komentáře:

Okomentovat