Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

3.Ekonomika má následující charakteristiky

Očekávaná míra inflace je 10 %, přirozená míra nezaměstnanosti je 5 % a subjekty vytváří statická očekávání. Ekonomika je v rovnováze na úrovni potenciálního produktu.
a) Zakreslete dlouhodobou a krátkodobou Phillipsovu křivku a zaznačte výchozí rovnováhu ekonomiky, míru inflace a nezaměstnanosti.
b) Centrální banka uskuteční monetární restrikci, díky níž se míra inflace sníží na 7 % a nezaměstnanost vzroste o 3 p.b. Zaznačte bod, v němž se ekonomika nachází, novou míru inflace a nezaměstnanosti.
c) Zakreslete do grafu, jak bude vypadat dlouhodobé přizpůsobení ekonomiky. Vyznačte bod nové dlouhodobé rovnováhy, míru inflace a nezaměstnanost.
d) Vyznačte křivku, s níž je spojena očekávaná míra inflace 7 %.
Řešení
a)výchozí rovnováha v průsečíku SPC a LPC, π=10%, u = 5%, πe =10%
b)posun po SPC doleva dolů, krátkodobá rovnováha při π=7%, πe =10%, u =8%
c)πe poklesne na 7% - posun SPC dolů (SPC´),nová rovnováha v průsečíku SPC´a LPC při π=7%, u=5%, πe=7%
d) cenová SPC´

Žádné komentáře:

Okomentovat