Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Stoupne-li důchod na úroveň Y1

Stoupne-li důchod na úroveň Y1, posune se poptávka po penězích na L(Y1), čímž vzroste úroková míra na i1. Opět obě hodnoty přeneseme do grafu vpravo a získáme druhý bod – spojením obou bodů získáme křivku LM.
Body vpravo od LM představují převis poptávky nad nabídkou na peněžním trhu → úroková míra musí vzrůst, aby se peněžní trh vyčistil. Naopak body vlevo od LM znamenají převis nabídky nad poptávkou na peněžním trhu → úroková míra musí klesnout, aby se peněžní trh vyčistil.

rovnice LM:
jelikož pro poptávku po penězích platí: L = kY – hi a pro LM platí, že na trhu peněz je rovnováha, pak můžeme zapsat: L = M/P → M/P = kY – hi → i = (1/h)(kY – M/P)
k......................citlivost poptávky po penězích na důchod
h......................citlivost poptávky po penězích na úrokovou míru
i.......................úroková míra
M/P.................nabídka reálných peněžních zůstatků

sklon LM: závisí na citlivosti poptávky po penězích na důchod a úrokovou míru
- čím nižší citlivost poptávky po penězích na důchod (k), tím plošší LM a naopak
- čím nižší citlivost poptávky po penězích na úrokovou míru (h), tím strmější LM a naopak
h pro dané k sklon LM
h = 0 vertikální
h = malé strmá
h = velké plochá
h = ∞ horizontální

Žádné komentáře:

Okomentovat