Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Všeobecná ekonomická rovnováha

Všeobecná ekonomická rovnováha je v průsečíku křivek IS,LM a BP
• vnitřní rovnováha
- rovnováha trhu statků a služeb
- rovnováha trhu finančních aktiv – i peněz
- rovnováha trhu práce
• vnější rovnováha
- rovnováha platební bilance

Účinnost fiskální a monetární politiky při různých stupních kapitálové mobility a při různých kurzových režimech

Předpoklady
1) výstup země pod úrovní potenciálního produktu
2) země malé na to, aby mohly ovlivnit zahraniční důchod či úrokovou míru
3) konstantní cenová hladina
1. Dokonalá kapitálová mobilita (horizontální křivka BP) – Mundell Flemingův model

a) Účinnost fiskální a monetární politiky při režimu fixního měnového kurzu

Žádné komentáře:

Okomentovat