Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Zákon substituce

Zákon substituce
Statek, který se stává vzácnějším, má větší relativní hodnotu substituce. Jeho mezní užitek roste ve vztahu k meznímu užitku statku, který se stává hojnějším.

Mezní míra substituce MRS
- poměr v němž jsou statky navzájem nahrazovány, je dán obraceným poměrem jejich mezních užitků
- poměr v němž je možno vzájemně nahrazovat statek X a statek Y, aniž se mění celkový užitek
- mezní míra substituce udává kolika jednotek statku Y je spotřebitel ochoten vzdát se za jednu dodatečnou jednotku statku X
- mezní míra substituce je s růstem množství statku X klesající

Δ Y MUx
MRS = ----------- = -----------
Δ X MUy

Žádné komentáře:

Okomentovat