Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Určení ceny a nabízeného množství v podmínkách monopolu

Určení ceny a nabízeného množství v podmínkách monopolu
- monopol usiluje o maximalizaci zisku, v jeho případě se však nemůže mezní cena, kterou volí, rovnat meznímu příjmu, protože poptávková křivka po produkci monopolu je totožná s křivkou jeho průměrného příjmu, která má klesající průběh
- mezní příjem monopolu klesá rychleji než průměrný příjem

- monopol hledá takové nabízené či vyráběné množství, které odpovídá bodu, v němž se protínají křivka mezních nákladů a křivka mezních příjmů. Je to množství, při kterém je cena na úrovni P1, při níž je dosaženo největšího rozdílu mezi průměrným příjmem a průměrnými náklady = maximální monopolní zisk
- když monopolní firma maximalizuje zisky, neznamená, že je společensky efektivní

Žádné komentáře:

Okomentovat