Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Chování spotřebitele

Cílem spotřebitele je maximalizace užitku.
Racionálně jednající spotřebitel poměřuje dvě veličiny:
1. uspokojení potřeb, které statek přinese
2. náklady, které na tento statek vynaložil

Užitek
- subjektivní pocit uspokojení plynoucí ze spotřeby jednotlivých statků
- konstrukce, jak spotřebitel rozdělí své omezené zdroje na nákup výrobků a služeb

Dva základní přístupy k rozdělení zdrojů na nákup statků
1. předpokládá přímou měřitelnost užitku
2. uvažuje případ, kdy užitek není měřitelný

Žádné komentáře:

Okomentovat