Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Trhy výrobních faktorů

- Trhy výrobních faktorů se postupně místně i charakterem vyčlenily z trhů spotřebních statků.

- Cena výrobních faktorů se projevuje jako příjem (důchod) za užití faktoru, který získává vlastník tohoto faktoru.

- Mzda je odměnou (příjmem) za užití lidského kapitálu, pozemková renta je odměnou vlastníka půdy za její užívání (propachtování) a úrok je odměna vlastníkovi kapitálu za užití kapitálu.

- Ceny výrobních faktorů plní v ekonomii dvojí úlohu. Na jedné straně jsou odměnou vlastníka výrobního faktoru za užití faktoru v procesu tvorby statků a služeb, na druhé straně jsou nákladem z pohledu firmy.

- Výrobní faktory jsou tedy : půda, práce, kapitál.

Žádné komentáře:

Okomentovat