Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Charakteristika nedokonalé konkurence

Charakteristika nedokonalé konkurence – firma vyrábí většinou diferencovaný produkt, případně výrazný podíl produkce daného trhu. Z toho vyplývá, že firma může ovlivnit tržní cenu daného výrobku, přičemž míra ovlivnění závisí na formě konkurence. Nedokonalá konkurence je tedy trh, na kterém existuje alespoň jeden prodávající (firma), který může ovlivnit tržní cenu.

Další vlastnost je v záporné směrnici křivky poptávky po produkci firmy.

Individuální poptávka
a) v dokonalé konkurence b) v nedokonalé konkurence

Příčiny vzniku nedokonalá konkurence
1. Nákladové podmínky – vedou ke vzniku nedokonalé konkurence v podobě úspor z rozsahu. Jde o to, že průměrné náklady s růstem výroby klesají (velké firmy vyrábějí levněji a vytlačují menší výrobce).

Nákladové podmínky a typy trhu
a) monopol b) oligopol c) dokonalá konkurence

2. Bariéry konkurence – vedou k omezení počtu firem v odvětví. (právní restrikce, diferenciace produktu).
Právní restrikce − představují ochranná práva (známky - Coca Cola, Škoda …). Jejich vlastnictví dává majiteli výsadní právo vyrábět daný produkt.
Diferenciace produktu – každý výrobce přichází na trh s produkcí která se liší od produkce jeho konkurentů.

3. Další faktory – nedostatečné informace tržních subjektů, zásahy státu do tržního mechanismu, vlastnictví důležitého výrobního faktoru jednou firmou, politické okolnosti.

Žádné komentáře:

Okomentovat