Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Právnické osoby

v.o.s. = veřejná obchodní společnost
- všichni spolumajitelé ručí celým svým majetkem (min. dvě osoby)
- vytvoření základního jmění není povinné

k.s. = komanditní společnost
- někteří spoluvlastníci ručí celým svým osobním majetkem = komplementáři
- někteří spoluvlastníci ručí do výše svého vkladu = komandisté
- statutární orgán je komplementář
- vytvoření základního jmění není povinné

s.r.o. = společnost s ručením omezeným
- spoluvlastníci ručí omezeně jen do výše svého vkladu
- min. jedna osoba, max 50 společníků
- min. hodnota základního kapitálu 200 000,- Kč

a.s. = akciová společnost
- vlastnické podíly mají podobu akcií
- vlastníci ručí jen svým vkladem (akciemi, které vlastní)
- akcie: obyčejné, prioritní, kumulované prioritní a další
- účast na řízení vykonává akcionář prostřednictvím valné hromady (usnášeníschopná při min. 30% účasti) v návaznosti na počet akcií, které vlastní.
- statutární orgán: představenstvo
- kontrolní orgán: dozorčí rada

Žádné komentáře:

Okomentovat