Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Náklady firmy v dlouhém období

Dlouhé období se vyznačuje tím, že se mohou měnit všechny vstupy, a tudíž je možné považovat všechny náklady za variabilní.

• mohou se měnit i fixní náklady, protože firma může nakupovat nové stroje a zařízení, může přijmout rozhodnutí neobnovit odepsané kapitálové statky a může poklesnout množství disponibilního kapitálu. Do odvětví mohou také vstupovat další firmy a přimést tak nový kapitál.
• Změny ve velikosti kapitálu – ovlivní náklady a nabídku.
• V dlouhém období se rozhodování a chování firem značně komplikuje , nejobtížnější je rozhodování, jak velký kapitál investovat. Vlastníci či manažeři musí řešit mnoho otázek např. zda investovat do budov, strojů a zařízení a jakých.

Žádné komentáře:

Okomentovat