Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Definice nabídky

Definice nabídky
Nabídka je množství statku, které výrobci jsou ochotni dodat na trh při určité ceně.
Individuální nabídka je nabídka jednoho výrobce, jedné firmy.
Pojmem tržní nabídka se rozumí součet individuálních nabídek na určitém trhu.
Nabízené množství Q je závislé především na ceně, je funkcí ceny.

Vypovídající schopnost křivky nabídky
Křivka nabídky vyjadřuje ochotu výrobců prodat při určité ceně určité množství statku.
Tvar křivky je stoupající vpravo nahoru a je dán působením 2 faktorů:
1. výrobci mohou s danými zdroji měnit strukturu výroby ( při zvýšení ceny určitého statku zvýší jeho podíl a sníží podíl jiných)

2. do odvětví mohou vstoupit noví výrobci ( ti,kteří mají vyšší náklady a pří nižší ceně nemohli daný statek vyrábět)

Žádné komentáře:

Okomentovat