Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Charakteristika devizového trhu

• trh, na kterém se soustřeďuje nabídka a poptávka po devizách
• obchody probíhají v bezhotovostní formě při devizových kurzech
• dochází ke konvezri jedné měny do druhé
• Zatímco na fin. trzích jsou objemy obchodů vykazovány jako stav k určitému okamžiku na dev. trzích se vykazují jako obrat za určité období
• Devizový trh je součástí trhu s cizími měnami, kam patří i trh valutový (zde vystupují především jednotlivci, aby zde nakoupili nebo prodali zahraniční měnu a mohly tak realizovat platby se zahraničím např. turismus, studijní pobyty.)

• Mezi jednotlivými zeměmi dochází k pohybům peněžních fondů, které souvisejí s pohybem zboží, služeb a kapitálu.
• Na základě těchto operací vznikají v daných zemích pohledávka a závazky.
• Ekonomické subjekty, které vstupují do zahraničních vztahů potřebují převést vzniklé zahraniční pohledávky do domácí měny a k úhradě svých zahraničních závazků zase naopak potřebují nakoupit měnu zahraniční.

Žádné komentáře:

Okomentovat