Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Celkový užitek, Mezní užitek

Celkový užitek TU
- vyjadřuje celkovou úroveň uspokojení určité potřeby
- závislý na objemu spotřebovaného statku
- zvyšuje se s růstem jeho množství
- ovlivněn vlastnostmi a kvalitou statku, mírou s jakou je schopen uspokojit potřeby
- ovlivněn i subjektivním vztahem spotřebitele k určitému statku, jeho preferencemi


Mezní užitek MU
- vyjadřuje o kolik vzroste celkový užitek, jestliže se množství spotřebovaného statku zvýší o jednotku

Δ TU
MU = ----------------------
Δ Q


Celkový užitek je součtem mezních užitků všech spotřebovávaných jednotek daného statku.
Mezní užitek je závislý:
- na významu a intenzitě potřeby ( naléhavá potřeba, každá další jednotka přinese poměrně velký užitek)
- na disponibilním množství statku ( čím je statek vzácnější, tím vyšší je mezní užitek )

Žádné komentáře:

Okomentovat