Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Vzájemné působení nabídky, poptávky a ceny

Vzájemné působení nabídky, poptávky a ceny
- poptávané a nabízené množství závisí na ceně a zároveň cena je funkčně závislá na nabídce a poptávce.
- jestliže křivku nabídky a křivku poptávky vyjádříme společně, obě křivky se protnou v jednom bodě = bod rovnováhy.

Rovnovážný trh
- nevykazuje žádnou tendenci ke změně
- kupující ani prodávající nemají důvod měnit rozhodnutí a jsou ochotni při rovnovážné ceně kupovat a nabízet stejné množství daného statku
- situace trvá jen krátce, neustále se mění podmínky

Při jiných cenách vzniká přebytek / nedostatek nabízeného množství ve srovnání s poptávaným. Při rovnovážné ceně nevzniká přebytek ani nedostatek statku => cena vyčistí trh.

Žádné komentáře:

Okomentovat