Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Vazby mezi zaměřením a velikostí podniku

Vazby mezi zaměřením a velikostí podniku:
Malé firmy (podniky, jednotlivci) jsou zakládány z důvodu přitažlivosti. Pro své majitele přináší - zformulování si vlastních plánů a zdolávání rozmanitých úkolů.

Zaměření:
- malé podniky s denním obratem několika set U$, často vynášejí jen o něco víc než je minimální mzda.
- akciové společnosti (korporace), řada výrobních procesů vyžaduje velké podniky,
s kapitálem dosahující mil. či mld. U$, a je tedy nutné, aby investoři mohli sdružovat své fondy. Omezené ručení (a.s.) a vhodná struktura řízení umožňují, aby korporace přitahovaly velké sumy soukromého kapitálu, vyráběly širokou škálu příbuzných produktů, sdružovaly rizika a využívaly úspory plynoucí z rozsáhlých výzkumných jednotek a manažerského know-how.

Utváření vztahů mezi vstupy a výstupy:
Úsilí o maximalizaci zisku nutí firmy, aby minimalizovaly hodnotu vstupů a maximalizovaly hodnoty výstupů.

Produkční funkce: vztah mezi vstupy a výstupy
Transformační funkce: ve firmě se uskutečňuje přeměna vstupů na kvalitativně odlišné výstupy.
V zájmu co nejefektivnější výroby musí firma znát vývoj nákladů na jednotku výstupu.

Žádné komentáře:

Okomentovat