Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Trh práce

- V podmínkách dokonalé konkurence přestanou firmy najímat pracovníky v okamžiku, kdy mzdová sazba převýší příjem z mezního fyzického produktu práce.

- Nabídka práce pak závisí na množství ekonomicky aktivního obyvatelstva a dále na mezním užitku z reálné mzdy v porovnání s mezním užitkem volného času (u dětí déle pokud určitá výše mzdy, ponuka méně práce) – zpětný zahnutý průběh křivky nabídky práce. 2 činitele: poměr mzdy a volného času ; výše mezd která vede k růstu nabídky práce).

- V podmínkách dokonalé konkurence se na trhu práce ustavuje rovnováha, při níž se reálná mzdová sazba bude rovnat příjmu z mezního produktu práce a zároveň meznímu užitku z reálné mzdy a meznímu užitku volného času.

Skutečné trhy práce:

- Skutečné trhy práce se velmi podstatně liší od dokonalé konkurenčního trhu, mají mnoho nedokonale konkurenčních charakteristik:
- práce je nestejnorodá, a proto je trh práce segmentovaný
- vytvářejí se na něm výrazné nekonkurenční skupiny (učitelé, uklízečky, programátoři)
- práce není dokonale mobilní, neexistují dokonalé informace o pracovních místech, atd.

Žádné komentáře:

Okomentovat