Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Monopol

Monopol - rovnováha monopolu, důsledky existence monopolu, regulace
- představuje tržní strukturu, kdy jediná firma tvoří celou nabídku odvětí, její produkt je jedinečný a nemá ani dobré substituty
- vstup do odvětví je nesnadný a proto je firma zaujímající monopolní postavení chráněna před možnými konkurenty
- monopolní firma si může stanovit cenu svých výrobků, přitom bere v úvahu průběh poptávkové křivky po daném výrobku ( poptávková křivka má klesající tvar)
- zvýší-li monopolní firma cenu, klesne odbyt výrobků, proto musí monopol optimalizovat své postavení z hlediska množství produkce, které dodá na trh, i ceny
- monopolní firma hledá takový objem nabídky a takovou cenu aby dosáhla nejvyššího zisku, cena stanovená monopolem je vyšší než náklady příležitosti, je v ní zahrnut čistý ekonomický zisk
- z ekonomického hlediska je monopolní struktura trhu méně efektivní než dokonalá konkurence

Žádné komentáře:

Okomentovat