Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Využívání absolutních a komparativních výhod

• Dalším závažným důvodem pro mezinárodní obchod je, že v různých zemích jsou různé statky vyráběny s odlišnými náklady. Každá země na tom bude lépe, jestliže se specializuje na výrobu statků, u nichž má nízké náklady, a bude naopak dovážet statky, které vyrábí s vysokými náklady. Díky specializaci jsou na tom všechny země, které spolu navzájem obchodují, lépe, než kdyby si vyráběly všechny potřebné statky samy.

Teorie absolutní výhody. Země A vyrábí jeden výrobek s nižšími náklady, než výrobek druhý, zatímco u země B je tomu právě naopak.

Teorie komparativní výhody: Země A vyrábí oba výrobky s nižšími náklady, než země B. Podle teorie absolutní výhody by tyto dvě země nemohly spolu obchodovat, ale není tomu tak – vzájemné obchodování bude oběma zemím přinášet výhody. Země B musí vyrábět ten statek, u něhož je nižší komparativní nevýhoda.

• To, že se každá země specializuje na výrobu toho statku, u něhož je na tom relativně lépe, přinese z dlouhodobého hlediska výhody oběma. Země A si má zvolit specializaci na výrobu statku, u něhož je její komparativní výhoda vyšší, a země B má vyrábět ten statek, u něhož je její komparativní nevýhoda nižší.

• Ekonomické důvody pro obchod mezi zeměmi existují i tehdy, má-li jedna z nich absolutní výhodu při výrobě obou (všech) statků, jestliže se každá z nich specializuje na výrobu toho statku, který je pro ni ve výrobě relativně levnější. To je statek, u něhož má země komparativní výhodu. Budou-li spolu tyto země obchodovat, budou mít celkově k dispozici větší množství statků, než bude-li je vyrábět každá samostatně.

• Zahraniční obchod vytváří tlak na národní ceny statků, které jsou předmětem vývozu, aby se sbližovali se světovými cenami.

• Tato liberalizace má i své + i své - ; při dovozu lacinějšího statku by měla klesnout i cena národního (původně dražšího) statku, ale také roste spotřeba dovozového statku (-).

• Země, které se otvírají obchodu dosahují rychlejšího hosp. vývoje, než země, které se od svobodného trhu izolují.

Žádné komentáře:

Okomentovat