Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Trh práce v modelu dokonalé konkurence

Trh práce v dokonalé konkurenční podobě má tyto rysy:
- pracovníci jsou dokonale mobilní, mohou přecházet z jedné práce do druhé

- na trhu existuje mnoho prodávajících (pracovníků) a mnoho kupujících (firem) a není zde žádná organizace, která by ovlivňovala výši mzdových sazeb (odbory)

- práce je homogenní a lze s ní zacházet stejně jako s jinými homogenními statky (obilí, ropa)

- existuje dokonalá informovanost o existujících pracovních příležitostech i o ostatních charakteristikách trhu práce.


- Reálná situace na trhu práce ve vyspělých tržních ekonomikách i v české ekonomice je těmto abstraktním předpokladům velmi vzdálena. Přesto je možné některé problémy trhu práce vysvětlovat i na takto zjednodušeném modelu.

- Při zkoumání poptávky po práci vychází soudobá mikroekonomie z teorie mezní produktivity. to znamená, že poptávka po práci je dána mezní fyzickou produktivitou práce, protože firma není ochotna platit za práci víc, než je přínos práce k celkovému vytvořenému produktu.

- V souladu se zákonem klesajících výnosů či zákonem proměnlivých čísel se mezní produkt proměnlivého faktoru při ostatních faktorech neměnných snižuje.

- Mezní fyzický produkt práce představuje množství fyzických jednotek, které vyrobí dodatečný pracovník. Příjem z mezního fyzického produktu práce se snižuje tedy zvyšujícím počtem zaměstnanců.

Příjem z MFP = mezní fyzický produkt x tržní cena produkce

Žádné komentáře:

Okomentovat