Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Křivka nabídky v podmínkách monopolu

Křivka nabídky v podmínkách monopolu
V podmínkách monopolu neexistuje nabídková křivka, protože neexistuje vztah mezi cenou a množstvím.
Mezi cenou a množstvím není jednoznačný vztah.

Monopolní síla
monopolní síla je schopnost stanovit cenu vyšší než mezní náklady (P>MC).
Stupeň síly je možno vyjádřit pomocí Lernerova indexu (L)
P - MC
L = ---------------
P

V praxi se využívá míra koncentrace a velikost zisku.
Míra koncentrace − vyjadřuje procentuální podíl nejsilnějších firem v odvětví na celkové produkci odvětví

Velikost zisku − vyjadřuje se dle velikosti dosaženého zisku

Žádné komentáře:

Okomentovat