Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Podnikání

Podnikání: Je činnost, která spočívá v organizování (zřízení) firmy, nesení rizika v zájmu dosažení zisku.
Na základě statistiky z deseti nově založených firem jich asi 7 z nich do roka obvykle skončí bankrotem
nejzávaznější faktor, který vede k organizaci výroby v rámci firem, pramení z úspor z rozsahu. K úsporám z rozsahu dochází, jestliže výrobní náklady s rostoucími objemy výstupu klesají.

Podnikatelé:
- organizují výrobu, jsou držiteli (vlastníky) výrobních faktorů, nebo jsou s to využívat těchto faktorů (kombinovat je) k produkci statků a služeb;
- činí ekonomická rozhodnutí o statcích a službách;
- nesou riziko ztráty a bankrotu;
- jsou iniciátory inovací, uvádějí do ekonomického života nové statky a služby, nové technologie a novou organizaci práce;
- objevují nové trhy.


Cíl podnikání:
- stanovuje si podnikatel
- k dosažení (vytvoření) zisku
- nese rizika (vložit kapitál – vyžaduje zákon)

Žádné komentáře:

Okomentovat