Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Cenová pružnost nabídky

Zjišťování a možnosti praktického využití cenové pružnosti nabídky

Cenová pružnost nabídky charakterizuje odezvu prodávajících na změny cen. Nabídka je cenově pružná, jestliže prodávající reagují na změny cen silněji a procentní změna nabídky je vyšší než procentní změna cena. Cenově nepružná nabídky vyjadřuje případy, kdy jsou procentní změny nabídky menší než procentní změny ceny.

% změna nabízeného množství
Es = __________________________________

% změna ceny

Es je cenová pružnost nabídky

Na cenovou pružnost nabídky působí povaha statku, technologie, existence dobrých substitutů a čas.

Krátké období
- prodávající nemůže reagovat na zvýšení poptávky jinak než cenově
- nabízené množství nelze zvýšit
- v období, které není dost dlouhé, není čas na vytváření nových výrobních kapacit, je možné zvyšovat nabízené množství, ale za cenu uhrazení vyšších nákladů

Dlouhé období
- nové kapacity, nabídka se stává pružnější
- ve velmi dlouhém období se prosazuje technický pokrok

Žádné komentáře:

Okomentovat