Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Rovnováha na kapitálovém trhu

- Na kapitálovém (finančním) trhu se setkávají lidé, kteří nabízejí část svého majetku k zapůjčení (nebo k zakoupení vlastnických práv), aby dosahovali výnosu, s lidmi (firmami), jež naopak finanční zdroje potřebují a jsou ochotni z nich platit úrok (nebo jiný druh výnosu).

- Úrokové sazby celkově rostou, jestliže poptávka po finančních zdrojích převyšuje jejich nabídku, a klesají, když nabídka převládá nad poptávkou.

- Kapitálový trh je nástrojem přerozdělování ekonomických zdrojů v tržní ekonomice a v tomto smyslu umožňuje zvyšovat její výkonnost.

- Na druhé straně značné výkyvy nebo poruchy, které na finančním trhu vznikají, mohou být pro hospodářství země škodlivé. Proto vláda resp. centrální banka neponechává finanční trhy volné hře tržních sil a reguluje jej.

- Firmy mohou uskutečňovat investice do kapitálových statků buď z vlastních zdrojů (jako jsou odpisy, zisky či nové emise akcií), nebo ze zdrojů cizích (což jsou /úvěry od bank nebo obligace). Zdrojem zapůjčených peněz fondů jsou aktiva domácností, jiných firem či vlády. Tato aktiva tvoří nabídku na kapitálovém trhu, zatímco poptávka na kapitálovém trhu představují pasiva.

- Poptávka firem po zapůjčených fondech je závislá na očekávaném výnosu z investic, jež mají být na základě úvěrů financovány. Firma maximalizující zisk usiluje o úvěry v závislosti na svém odhadu vývoje mezní efektivnosti investic v porovnání s úrokem z bankovních depozit, který má povahu nákladů příležitosti.

- Firmy se snaží získat nové úvěry až do bodu, kdy se očekávané čisté výnosy z této investice rovnají úrokové míře z bankovních depozit.

- Tedy, porovnávají mezní efektivnost svých investic s úrokem z bankovních depozit.

- Rovnováha je v bodě kde se protnou S a D. Poptávka je závislá na mezní efektivnosti kapitálu. Nabídka na výši příjmů a úrokové míře.

- Rovnováha je ovlivňována dalšími faktory: nejistota, riziko, míra inflace.

Žádné komentáře:

Okomentovat