Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Genese integrace

- 25.3.1957 podepsáním Římských smluv založení Evropského hospodářského společenství, jejich podepsáním se vytvořil společný trh volného pohybu služeb, kapitálu a zboží mezi členskými zeměmi, cíl : dostat se do společného trhu

- 1950 dohoda o mnohostranném zúčtování plateb souvisejících s obchodem, Evropská platební unie 1950-8

- 1967 sloučení EHS, ESUO a Eurat pod společný název Evropské společenství (ES)

- 1968 dobudována celní unie, zrušena cla a zavedení vnější celní tarify, 6 členských států

- 1969 Wernerová zpráva jako první pokus o vytvoření měnové unie, o způsobech dosažení měnové unie

- 1973 rozšíření EHS o 3 státy (VB, Irsko, Dánsko a 1979 Řecko)

- 1979 Evropský měnový systém EMS – zavedení nadnárodní měnové jednotky ECU pro vypořádání plateb

- 1980- … léta – dotvoření vnitřního trhu, určení překážek normy, daně….

- 1985 Bílá kniha : 300 opatření k vytvoření jednotného trhu zboží, služeb, osob a kapitálu pro jednotlivé produkty (dovršeno 1993)

- 1986 + Španělsko a Portugalsko ; první revize Římské smlouvy = Jednotný evropský akt

- 1988 Delorsův výbor , studium a navrhnout stadia vytvoření EMU, korekce Wernerové zprávy

- 1991 Maastrichtská smlouva projednána, platná od 1993, utvoření EU, zavedení zásady subsidiarity – převedení pravomocí vlád na EU, těch, které je schopna EU realizovat efektivněji než členské státy (oproti Delorsově zprávě nový prvek – společná politika v obraně, zahraničních věcech, vnitřní bezpečnosti a soudnictví)

- 1993 nový jednotný název EU , 12 členů, 1.11.1993 podepsáním Smlouvy o Evropské unii (Maastrichtská smlouva – Maastricht Nizozemsko, revize Řím.smluv, směřování k jednotné měně, třístupňový proces přechodu k hospodářské a měnové unii )

- 1996 žádost o přijetí ČR (podalo 10 zemí )

- 1999 jednotná měna EURO, jako deviza, pro zúčtování plateb

- 2002 jednotná měna EURO i jako valuta


Bankovnictví bylo ovlivněno v Evropském společenství, jako celku, kromě Římských smluv, třemi směrnicemi :
- první bankovní směrnice 1977 (základní požadavky na fungování úvěrových institucí jejichž činnost spočívá v příjímání vkladů a poskytování úvěrů)

- Směrnice o kapitálových tocích 1988 (odstranila omezení pro platby týkající se drobné klientely)

- Druhá bankovní směrnice 1989 (volné poskytování služeb a zakládání org.složek v rámci ES , bankovní dohled v zemi sídla ústřední banky, vzájemné uznávání platnosti bankovních licencí)

Žádné komentáře:

Okomentovat