Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Rozhodování firmy o výrobě

Křivka nabídky:

Ukazuje jaké množství statků je firma ochotna dodávat na trh při dané ceně. Nebo, jakou minimální cenu je výrobce ochoten přijmout, aby dodal na trh toto množství statku. minimální cena je cena na úrovni nákladů a příležitosti.


Účetní a ekonomický zisk:

Účetní zisk = příjmy – explicitní náklady

Ekonomický zisk = příjmy – (explicitní + implicitní náklady)


Účetní zisk je rozdíl mezi příjmy a explicitními náklady. Podklady pro jeho výpočet poskytuje účetnictví.

Ekonomický zisk není na základě účetnictví možno určit. Je to rozdíl mezi příjmy a všemi náklady, explicitními i implicitními, a proto musíme pro odhad ekonomického zisku zmenšit účetní zisk o implicitní náklady.

Ekonomický zisk je ta část účetního zisku, která převyšuje „normální zisk“ i ostatní implicitní náklady.

Žádné komentáře:

Okomentovat