Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Cíle, struktura a instituce Evropské unie

Cíle :
Společenství má za cíl, zavedením společného trhu a hospodářské a měnové unie, uskutečňováním společných politik v celém společenství : vyvážené rozvíjení ekonomických činností, udržitelný a neinflační hospodářský růst respektující životní prostředí, sbližování hospodářské výkonnosti, vysokou úroveň zaměstnanosti, sociální ochranu, zvyšování životního standardu a kvality života, zvyšovat hospodářskou a sociální soudržnost a solidaritu mezi členskými státy.
Nejprve základní svobody společného trhu, volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu, přechod v jednotný vnitřní trh 1993.

Struktura a instituce EU:
1998 – čl.krajiny: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko, VB

EMU čl.krajiny, přešli na EURO : Belgie, Finsko, Francie, Řecko, Nizozemsko, Irsko, Lucembursko, Portugalsko, Rakousko, Německo, Španělsko, Itálie

Rozpočet EU : podle Římských smluv musí být vždy vyrovnaný a jeho výdaje jsou přísně účelově určeny (společná zemědělská politika, rozvojová pomoc, strukturální fondy)

Zdroje rozpočtu : 10% z celních výnosů vůči třetím zemím ; část DPH členských zemí (cca 1,4 %) ; příspěvek členské země jako podíl na HDP (do 1,2% HDP)

Financování činnosti institucí ES z mimorozpočtových zdrojů – nejvýznamnějším zdrojem je EIB :


EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA
- zřízena 1958 v Lucembursku na základě Římských smluv, rating AAA
- úkolem je poskytovat i garantovat střednědobé a dlouhodobé úvěry v oblasti průmyslu, infrastruktury, telekomunikací, životního prostředí, energetiky, a to do méně rozvinutých regionů v rámci Společenství, část jde i mimo ES včetně přidružených zemí)
- banku spravuje Rada guvernérů, 1 ministr z každé členské země
- z hlediska působnosti je hned po Světové bance největší institucí tohoto druhu na světě

PROGRAM PHARE
- program technické pomoci spojen s reformami v zemích střední a východní Evropy
- poskytování know-how, podněcovat investice prostřednictvím studií, kapitálových grantů, záruk, úvěrových linek a investic do infrastruktury, až do doby převzetí závazků za sebe plynoucích z členství v EU

Žádné komentáře:

Okomentovat