Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Úloha trhu cenných papírů

- Je obdobný jako úloha úspor z bankovních úvěrů.

Obligace: je c.p., který nese pevně stanovený roční úrok (p.a). Podnik, který vydává obligace,
se po jejich prodeji stává dlužníkem subjektu, který si obligaci koupí.
Akcie: nemají dobu splatnosti, výnos označován jako dividenda není pevně stanoven. O její
výši rozhoduje valná hromada na základě dosažených hosp. výsledků.
Prodej a nákup na burze CP-ů, RMS-ČR…

Pohyb cen na burzách akcií, hraje obvykle úlohu citlivého indikátoru vývoje ekonomiky.

- Vzhledem ke spekulačním aktivitám může trh CP působit na tržní ekonomiku jako destabilizující faktor – černý pátek na Newyorské burze, kterým začala deprese 1929-34.

Žádné komentáře:

Okomentovat